Співробітництво України з ОЧЕС
27

Список використаної літератури

 

 

 

 1.            А.О. Ревуцька. Напрями поглиблення і оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими установами //Формування ринкових відносин. 2011,- №1 с. 56-59
 2.            В.П. Черевань, А.П. Рум’янцев, Л.А. Романенко. Міжнародна економічна діяльність: Навальний посібник – Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003.- 280 с
 3.            Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України. К.: Логос, 2003. – 328с.
 4.            Іванко-Свинцицька І.Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України.-2008.-№8.-С.54-59.
 5.            Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку капіталів // Фінанси України – 2009. - № 9, с. 98.
 6.            Ковбасюк Ю. Міжнародні фінансові організації і Україна: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 40 с.
 7.            Колосова В.П. Особливості кредитування Світовим банком країн з перехідною економікою // Фінанси України. - №8. – 2011. – С.48-53.
 8.            Королев И. С. Мировая економика: глобальные тенденции за 100 лет. - М.:Єкономист, 2004.-364 с.
 9.            Ломакин В.К. Світова економіка. Підручник для Вузов. 2008.-456 с.
 10.       МайєрДж. М., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу. - К.: Либідь,2004.-0307 с.
 11.       Міжнародні фінанси / За ред. Рогача О. А. - К.: Либідь, 2006.-406 с.
 12.       Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: В 3-х т. - Т. 2. - К: Академія, 2003.-468 с.
 13.       Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду (www.imf.org)
 14.       Поважна Н.Я. Політика міжнародних фінансових організацій у країнах із перехідною економікою // Фінанси України.-2011.-№9.-с.97-101