Поняття, класифікація інформаційних ситуацій в теорії ігор. Методи якісного аналізу ризику
3

Вступ

 

 

 

В даній контрольній роботі буде розглянуто два теоретичних питання, це основні методи якісного аналізу ризику та поняття та класифікація інформаційних ситуацій в теорії ігор.

Для прийняття оптимальних рішень і умовах невизначеності використовують математичні моделі, які дозволяють певним чином формалізувати процес прийняття рішення. Однією з таких моделей є теорія ігор.

Необхідно вказати, що теорія ігор – це розділ сучасної математики, який вивчає математичні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін або протилежні або не збігаються.

Якісний аналіз ризику включає декілька аспектів. Перший аспект пов’язаний з необхідністю порівняння сподіваних позитивних результатів з можливими економічними, соціальними та іншими, як сьогоднішніми так і майбутніми наслідками. Взагалі мало мати схильність до ризику: потрібен ризик обґрунтований, у іншому випадку він може набути характер авантюри. Ризикувати доцільно, якщо це призводить до кращих наслідків, при обґрунтуванні правильності своїх дій.