Сутність статистичного аналізу ризику та критерію Ходжеса-Лемана в теорії ігор
13

Список використаної літератури

 

 

 

  1. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України, 1991, №14
  2. Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради України, 1991, №20
  3. Закон України «Про підприємства в Україні» // Відомості Верховної Ради України, 1991, №24
  4. Економічний ризик: ігрові моделі / За ред. В.В. Вітлинського. – К., 2002
  5. Кочетков В.Н., Шипова Н.А. Экономический риск и методы его измерения: Уч.пособ.-К.: Из-во Европ. Ун-та, 2003
  6. Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання. – К., 2003
  7. Покропивний С.Ф. Інноваційний менеджмент в ринковій системі господарювання // Економіка України, 1995
  8. Устенко О.Л. Предпринимательские риски. – К.: «Все увито», 1996
  9. Хохлов Н.В. Управление риском: Учебн. пособ. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001