Основні поняття системного аналізу
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь-яка ієрархія звужає можливості та гнучкість системи. Елементи нижнього рівня обмежуються домінуванням верхнього рівня, вони здатні впливати на це домінування лише частково та, зазвичай, з певною затримкою. Однак введення ієрархії різко спрощує створення та функціонування системи.

Отже структура є стійкими взаємними зв’язками між елементами системи, які забезпечують її цілісність. Структура є найконсервативнішою характеристикою системи: хоча стан системи змінюється, структура її зберігається незмінною іноді дуже тривалий час. Якщо розглядати поняття “структура” у взаємному зв’язку з поняттям “мета”, по під структурою слід розуміти спосіб досягнення мети