Правовий статус і функції державних органів, які здійснюють фінансовий контроль в Україні
31

Список використаної літератури

 

 

 

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.
 2. Закон України “Про аудиторську діяльність”  від 22.09.2006 р. №189-V;
 3. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»” від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР.
 4. Закон України «Про Державну податкову службу в Україні « від 04.12. 1990 р. № 509-ХІІ.
 5. Указ Президента України від 28.11.2000 р. №1265-200 «Положення про Головне контрольн ревізійне управління України».
 6. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про Державне казначейство України» від 31.07.1995 р. №590.
 7. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный мехнизм. –М.: Финансы и статистика, 2003–256 с.
 8. Білуха М.Т. Теорія фінансового-господарського контролю і аудиту. –К.: Вища школа, 2001. –364 с.
 9. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України. – 2003. –№3. –с.71.-75.
 10. Василик О.Д. Державні фінанси України. –К: Вища школа,2000. –383 с.
 11. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К: Ніос, 2000. –416 с.
 12. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 2002. –251с.
 13. Кириленко О.П. Фінанси. –Тернопіль, 2001. –с.163
 14. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. –К.: ВК Глобус, 2001
 15. Попруга М.П. Фінансовий контроль як складова бюджетного процесу // Фінанси України. –2003. –№9. –с.131-133
 16. Шарафундінова В. Проблеми розвитку аудиту в Україні // Економіка, фінанси, право. –2004. –№12. –с.12-16.