Реалізація принципових норм міжнародного економічного права
19

Розділ 3. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин

стосовно інформаційної безпеки

 

 

 

Аналіз соціальних процесів, що відбуваються у сфері суспільних відносин стосовно організації національної безпеки в Україні, свідчить про наявність правових проблем, пов'язаних з дотриманням основоположних, загальновизнаних принципів та норм міжнародного права.

Сьогодні правові проблеми у міжнародних відносинах визначають не тільки основу життєдіяльності у будь-якій сфері суспільних відносин, сучасне міжнародне право відображує рівень свідомості суспільства різних країн, виступаючи невід'ємним інструментом, в першу чергу, забезпечення суверенітету, незалежності держав у міжнародних відносинах.

Міжнародна практика минулого виходила з примату інтересів держави над інтересами окремих людей. Зазначений принцип міжнародного права сьогодні потребує приватності та має співвідноситися з принципом правового захисху особи, відповідальності держави перед громадянином, забезпечення та реалізація прав та свобод людини.

На сучасному етапі розвитку в умовах інтенсифікації науково-технічного прогресу, міжнародних відносин, зокрема інформатизації, виникає необхідність виконання вище зазначеної умови. Це простежується з особливою гостротою, оскільки гарантом успішного та прогресивного розвитку можуть бути такі принципи правової держави, як верховенство права, взаємна відповідальність держави та громадянина, здійснення ефективного контролю з боку держави за виконанням законів всіма у будь-якій сфері, не є винятком у цьому і сфера національної безпеки.