Критерії вибору каналу збуту, зарубіжного посередника. Міжнародний комунікаційний процес
9

є) Порівняти вартість різних варіантів збуту і оцінити їх економічну доцільність.

Залежно від кількості рівнів каналу товарообороту виділяють канал нульового рівня, при якому збут продукції здійснюється виробником безпосередньо споживачам (проста система збуту). При складній системі збуту товарооборот може здійснюватись через одного (однорівневий), двох (дворівневий), трьох (трирівневий) і т.п. посередників.

 

2(44). Критерії вибору зарубіжного посередника

 

 

Для успішної роботи каналу розподілення продукції необхідно не тільки визначитися з його типом та конфігурацією, а й правильно обрати членів (учасників) каналу.

Основними стандартизованими критеріями вибору зарубіжного посередника є:

- цілі і стратегії ділера (дистриб’ютора);

- фінансовий стан;

- розмір фірми-посередника;

- репутація;

- існуюче і можливе охоплення ринку;

- досвід роботи, напрям спеціалізації;

- методи організації продажу;

- наявність необхідної матеріальної бази;

- заінтересованість у співпраці;

- можливість надання сервісних послуг;

- досвід чи можливості використання елементів системи просування;

- відносини з місцевою владою;

- зовнішній вигляд і стан торговельних потужностей;

- корпоративна тотожність;