Екологічна роль природно заповідного фонду України
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

Реферат

з дисципліни

«Загальна екологія»

на тему:

«Екологічна роль природно заповідного

фонду України»

 

 

 

 

Виконала:

студентка 2 курсу

групи 9Е-2

 

Викладач:

Стецюк Л.М.

 

 

 

 

Рівне 2016