Роль банківської системи у трансформації заощаджень у інвестиції
23

ВИСНОВКИ

 

Отже, оцінка потенційних можливостей розширення інвестиційної бази розвитку реального сектора країни за рахунок коштів населення показала наявність у населення достатнього ресурсного потенціалу. За допомогою акумульованих вільних фінансових ресурсів населення може здійснюватися вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку територій, а також вирішення завдань, які пов'язані з пошуком інвестицій в реальний сектор економіки країни. Інвестиції з боку населення в реальний сектор економіки можливі лише у разі трансформації в них заощаджень населення, які виступають найважливішим джерелом внутрішніх ресурсів національної економіки.

Механізм трансформації заощаджень населення сприяє підвищенню економічної і соціальної значущості заощаджень населення, перетворює їх на важливий макроекономічний елемент. Інвестиційні ресурси, створені за участю населення, використовуються для зростання і розвитку виробництва, збільшуючи національний дохід, підвищуючи добробут населення та якість його життя. Залучення населення через його заощадження до інвестиційного процесу призводить до того, що населення усе більшою мірою стає причетним до процесів соціально-економічного розвитку країни, одночасно сприймаючи його результати.

В процесі дослідження було визначено основні мотиви акумулювання заощаджень населення, такими є отримання додаткового доходу, забезпечення добробуту наступного покоління, на випадок непередбачених подій та вимушені заощадження.

В результаті досліджень було виявлено, що за останні роки рівень витрат населення переважає над доходами, на що вказує відємний показник граничної схильності до споживання.

Для вирішення проблем із залученням вільних фінансових ресурсів громадян було запропоновано посилити рівень довіри до банківської системи. Під час вкладення вільних коштів на депозит населення керується надійністю банків,