Комп`ютерна схемотехніка
17

Малюнок 1.11. Схема двотактного генератора з індуктивним позитивним зворотнім зв’язком.

Малюнок 1.12. Схема двотактного генератора з ємкісним позитивним зворотнім зв’язком.

 

Двотактний генератор може бути реалізований більш простим способом

(мал. 1.13): з одним коливальним контурами і одним операційним підсилювачем. Простіше кажучи, тут коливальний контур навантажено емітерним повторювачем на резистори Т3, і вони охоплені негативним зворотним зв'язком через джерело струму (генератор струму). Так як коливальний контур в цій схемі слабо пов'язаний з навантаженням, генератор формує змінну напругу з незначним вмістом вищих гармонійних складових. Резистор R6 призначений для обмеження напруги і, разом з тим, мало впливає на спотворення у разі перенавантаження.