Аналогова електроніка та пристрої електроживлення
2

Завдання 1

Розрахувати параметри елементів схеми  підсилювального каскаду на транзисторі для вихідних даних, що визначаються за останніми двома цифрами номера залікової книжки.

Параметри транзистора КТ312

Параметр

Одиниці виміру

Значення

мкА

10

-

10…100

МГц

80

пФ

5

В

15

В

15

мА

30

мВт

225

°C

85

°C

-40

Провідність

-

n-p-n

 

1.Знайдемо параметри елементів схеми підсилювального каскаду: