Меліорація земель
1

                                                            ВСТУП

  Водогосподарське будівництво являє собою підгалузь будівництва, що здійснює зведення нових і реконструкцію існуючих гідромеліоративних систем, а також деяких інших водних об’єктів сільського господарства. Розвиток меліорації ( введення нових площ, будівництво каналів, реконструкція зрошувальних систем) в майбутньому буде продовжуватись. При цьому необхідне комплексне рішення меліорації земель, та їх сільськогосподарське освоєння, підвищувати ефективність використання зрошувальних і осушувальних земель, досягти на цих землях проектної врожайності, розробляти і здійснювати заходи про прискорені переходи на водозберігаючі технології зрошення, бережно й раціонально використовувати водні й земельні ресурси. Для вирішення цих задач меліорації та водогосподарського будівництва необхідно широко вводити:

-  комплексну механізацію та автоматизацію;

-  індустріалізацію будівництва;

-  укріплювати базу будівництва;

-  використовувати передові методи та технології;

-  планування та управління будівництва

  Меліорація земель представляє собою комплекс технічних організаційно-господарських та агрохімічних заходів з корінного поліпшення земель із несприятливими водно- фізичними і хімічними властивостями.

Розвиток меліорації земель визначається тим, що в Україні біля 50% ріллі знаходиться у посушливих районах, чим сільськогосподарських угідь шляхом проведення осушувальних меліорацій, захист ґрунтів від ерозії.