Загальні закономірності виникнення держави. Особливості виникнення держави у різних народів
3

Мета дослідження:виникнення держав у окремих народів у різні часові періоди.

Науковці, які досліджували дане питання. Зазначена тематика досліджувалася багатьма авторами як у монографічних роботах, так і у публікаціях в періодичних виданнях. Для визначення основних концепцій походження держави використано відомі підручники з «Теорії держави і права» під редакціями О.Ф. Скакун, М.В. Цвіка, М.С. Кельмана, М.І. Матузова, О.Г. Мурашина, П.М. Рабіновича та інших. Особливу увагу було приділено монографічному дослідженню В.М. Божко «Аналіз теорій походження держави».