Конституція України- як основний закон держави
1

Зміст

Вступ.............................................3

Розділ І. Конституція як основний закон суспільства та держави              5

1.1. Поняття конституції і її значення в процесі розбудови держави              5

1.2.  Історія прийняття Конституції 1996 року............9

1.3. Етапи сучасної конституційної реформи               15

Розділ ІІ. Загальна характеристика Конституції України як         
політико-правового документу.........................19

2.1. Поняття і основні юридичні властивості Конституції України              19

2.2. Зміст,форма та структура Конституції України              22

2.3.Порядок внесення змін до Конституції 27

Розділ  ІІІ. Реалізація  Конституції  України               35

3.1.Механізм та форми реалізації Конституції               35

3.2.Реалізація Конституції України в законодавчій діяльності              39

3.3. Реалізація Конституції України в повсякденному житті              42

Висновки.........................................46

Список використаних літературних джерел....49