Нормативно-правові акти
1

 

ВСТУП

Підзаконні нормативні акти є  частиною загальної системи джерел права України, носіями основних властивостей і виразниками основних принципів, притаманних цій системі. Поряд з принципом верховенства закону одна з таких найважливіших властивостей – сувора ієрархія джерел права. Пов’язана з цим супідрядність нормативних актів забезпечує їхню єдність, вона є однією з передумов утілення законності. Ієрархія джерел права означає таку їх супідрядність, за якою нижчі за органом джерела випливають із вищих, не можуть ні суперечити їм, ні змінювати чи скасовувати їх. Проте на практиці у підзаконних актах часом трапляються прямі порушення положень закону, його обминають, виникає небажане “розбухання” чи дублювання нормативного матеріалу. Трапляються випадки закріплення у підзаконних актах вузьких,  однобічних управлінських рішень, спрямовані на захист суто відомчих інтересів. Тому необхідне дослідження даних актів, які  передусім безпосередньо пов’язані з аналізом проблем забезпечення законності.

Актуальність теми дослідження . Україна, як країна однієї правової системи, переходить в іншу правову систему. Зараз здійснюється реформа права в Україні, і вивчення особливостей нормативно-правових актів дуже важливо на цей момент, так як це допоможе проаналізувати українське законодавство, дозволить використати позитивні моменти і уникнути негативних наслідків. Підзаконний нормативний-правовий акт є основними різновидами одного найважливішого джерела права - нормативно-правового акта. Підзаконний акт,як один із джерел права виступає основою для створення законів,адже закон не може існувати без відповідного підзаконного акту. Він є необхідним механізмом для введення в дію законів.

Метою даної курсової роботи є: комплексний аналіз підзаконних нормативно-правових актів, та визначення їх місця в системі законодавства України. Ця мета конкретизована у комплексі науково-дослідних задач, основними з яких є: