Методика вивчення оптичних приладів в школі
39

Якщо подовжувати трубу не можна, то для обертання зображення використовують призми (див. бінокль) або трубу Кеплера замінюють трубою Галілея.

Труба Кеплера великого збільшення з об’єктивом великого діаметру, дуже ретельно виготовленим і виправленим на аберації, застосовується в астрономії як телескоп-рефрактор.

 

                       Рис. 2. 16. Повертаюча система для труби Кеплера.

Зорова труба Галілея складається з збирає лінзи – об’єктиву і розсіює – окуляра, причому в трубі, наведеної на нескінченність, задній фокус  oб’єктиву поєднаний, як і в трубі Кеплера, з переднім фокусом окуляра. Але оскільки у окуляра фокуси уявні, то його передній фокус розташований праворуч від нього (рис. 2. 17, а). Це афокальнa система,яка також перетворює  паралельний пучок в паралельний меншого діаметру. Щоб навести трубу на ближчий предмет, окуляр, як і в трубі Кеплера, треба відсунути від об’єктива (рис.2. 17, б). Око бачить уявне пряме зображення, яке здається ближче і тому здається крупніше (рис. 2. 17, в). Як і у випадку труби Кеплера, важливо не лінійне збільшення, а кутове. З малюнка 2. 17, в видно, що кутове збільшення φ/φ0 дорівнює відношенню фокусних відстаней, яке, як випливає з малюнка 2. 17, а, також дорівнює відношенню діаметрів пучків.

Труба Галілея дає пряме зображення, і вона багато коротше труби Кеплера. Недолік труби – відсутність проміжного зображення, куди можна