Методика вивчення оптичних приладів в школі
51

РОЗДІЛ IV. ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ.

       Робота хімічної лабораторії пов’язана з використанням різноманітних хімічних реактивів – речовин, які застосовуються в лабораторній практиці для проведення різних аналізів, а також у наукових дослідженнях при розробці методів одержання речовин із заданими властивостями і хімічного перетворення різних сполук[26].

       Як правило, хімічні реактиви – це або індивідуальні речовини, або деякі суміші речовин, які використовуються для особливих цілей. Часто хімічні реактиви, які беруть участь у хімічних реакціях при аналізі і синтезі різних речовин, називають реагентами.

        Хімічні реактиви використовуються для різних лабораторних і дослідних цілей в органічній і неорганічній хімії, біохімії і мікробіології, медицині та фармакології. Також хімічні реактиви застосовуються в металургійній і текстильній промисловості, у фармацевтиці для виробництва медичних препаратів. Деякі набори сполук використовують у харчовій промисловості. Ряд хімічних реактивів активно застосовують у парфумерному виробництві[27].

      Хімічні речовини (шкідливі та небезпечні) відповідно до ГОСТ 12.0.003-10 за характером впливу на організм людини поділяються на:

 загально токсичні, що викликають отруєння всього організму (ртуть, оксид вуглецю, толуол, анілін);

 подразнюючі, що викликають подразнення дихальних шляхів та слизових оболонок (хлор, аміак, сірководень, озон);

 сенсибілізуючі, що діють як алергени (альдегіди, розчинники та лаки на основі нітросполук);

 канцерогенні, що викликають ракові захворювання (ароматичні вуглеводні, аміносполуки, азбест);

 мутагенні, що викликають зміни спадкової інформації (свинець, радіоактивні речовини, формальдегід);