Методика вивчення оптичних приладів в школі
59

4. 4. Захист об’єкта господарювання при виникненні надзвичайних ситуацій

      Згідно Закону «Про цивільну оборону України» надзвичайна ситуація (НС) визначається як порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, що викликана аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, пожежею, використанням засобів масового враження, яке призвело або може призвести до людських чи матеріальних втрат [30].

    У місцевості, де розташована школа, згідно з обліком фізико-географічних особливостей, довголітніми спостереженнями за епідеміологічною, метеорологічною обстановкою, аналізом наявності потенційно небезпечних для населення підприємств та споруд поблизу школи можливо виникнення таких надзвичайних ситуацій:

  • радіоактивне забруднення та зараження місцевості у разі аварії на АЕС
  • зараження небезпечними хімічними речовинами (НХР) у разі виникнення аварії з викидом аміаку (хлору тощо) на хімічно-небезпечному об’єкті ___, розташованому в ___ км (м) від школи (ПТУ), або на залізниці (автомобільному транспорті) під час перевезення НХР, розташованих у ___ км (м);
  • пожежі на об’єктах народного господарства або в школі ;
  • затоплення при інтенсивному таненні снігу у весняний період та повені на річках;
  • катастрофічне затоплення при зруйнуванні греблі;
  • епідемії;
  • стихійні лиха, що спричинюються явищами природи (снігові бурі, смерчі, урагани та ін.).

      Про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій радіоактивного, хімічного, бактеріологічного зараження, катастрофічного затоплення та