Морфолого-культуральні ознаки, екологія та практичне значення дріжджів Saccharomyces cerevisiae
2

РЕФЕРАТ

Курсова робота присвячена вивченню морфолого-культуральних ознак, екології та практичного значення дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Зокрема відомо, що Saccharomyces cerevisiae є одним з найбільш інтенсивно досліджених еукаріотичних модельних організмів в молекулярній і клітинній біології. Цей мікроорганізм відповідає за найзагальніший тип бродіння. Курсова робота складається з 25 сторінок машинописного тексту. До складу роботи входить: вступ, два розділи, висновок, 13 найменувань використаної літератури, містить 10 графічних матеріалів.

Ключові слова: Saccharomyces cerevisiae, морфолого-культуральні ознаки, екологічність.