Організувати виробничий підрозділ
1

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………..3

1 Вихідні дані……………………………………………………………………5

2 Розрахункова частина проекту

2.1 Розрахунок кошторису витрат на придбання КВП і А……………….......6

2.2 Розрахунок амортизаційних витрат……………………………………......8

2.3 Розрахунок питомих капітальних витрат…………………………………10

2.4 Розрахунок чисельності основних виробничих робітників……………...10

2.5 Розрахунок планового фонду заробітної плати…………………………..14

2.6 Розрахунок зростання продуктивності праці……………………………..23

2.7 Розрахунок непрямих витрат………………………………………………24

2.8 Розрахунок собівартості продукції і складання калькуляції…………….25

2.9 Розрахунок річного економічного ефекту і строку окупності…………..26

додаткових капітальних витрат

Висновок………………………………………………………………………...28

Література. ……………………………………………………………………...29