Організувати виробничий підрозділ
23

Розрахунок непрямих витрат після впровадження автоматизації.

Сума непрямих витрат Рнепр, грн., розраховується по формулі:

де: %Рнепр – відсоток непрямих витрат, %;

 

 

 

Непрямі витрати на калькуляційну одиницю Рнепр. на од., грн., розраховується по формулі:

 

 

де: Рнепр. – сума непрямих витрат, грн.;

        Qрічне завдання, т.

 

 

2.6   РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

       Собівартість продукції – грошовий вираз усіх витрат підприємства, який пов'язаний з виробництвом і реалізацією продукції. Важливим розділом плану по собівартості продукції є складання калькуляції.[8 c.230-236]

       Калькуляція – це розрахунок собівартості одиниці продукції, виконання робіт та послуг. Калькуляції складають на продукцію основного й допоміжного виробництва щомісячно, за квартал. За рік за цільовим призначенням. Розрізняють такі види калькуляції: [8 с.250-258]

           1 Планові (складають на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановленні цін). [8 с.345-351]

           2 Кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт та послуг для розрахунку відпускних цін).

           3 Нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробництва та робочого часу).

       Перелічені види калькуляції є попередніми, їх розробляють до початку виробництва продукції і використовують для складання кошторису.