Розробка зарядного пристрою для аккумулятора
1

Дисципліна Електроніка тамікросхемотехніка

                                                        ЗАВДАННЯ

1.Тема курсової роботи Розробка зарядного пристрою для аккумулятора

2.Термін здачі курсового проекту _______________

3.Технічне завдання  Номінальна напруга Uc=220В Частота мережі Fc=50Гц; Припустимі відхилення напруги мережі ;Напруга завдання-Uд=25-90% Uвх;Вихідна напруга  Uвих=12В.Максимальний вихідний струм Imax=10A

4.Зміст розрахункового-графічної записки:

  • Отримання завдання,конкретизация технічних вимог,дозвіл можливих технічних і організаційних протиріч;
  • Складання та узгодження календарного плану,затвердження завдання;
  • Аналіз завдання,підбір и вивчення літератури з схемо-технічними і функціональним аналогом проектованого пристрою;
  • Розробка структурної схеми,вибір і обгрунтування схемо-технічних методів реалізації пристрою;
  • Розробка принципової електричної схеми,обгрунтування вибору елементної бази,виконання розрахунків електричних і теплових режимів схеми;
  • Конструкторське опрацювання пристрою,вибір способу монтажу і конструктивів,розробка схеми розміщення елементів;
  • Оформлення проектної документації;
  • Підготовка та захист курсової роботи.

 

5.Дата видачі завдання «__» ________ 20__р.