Положення про бухгалтерську службу підприємства
1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»

 

на тему: «Положення про бухгалтерську службу підприємства»

 

 

 

 

 

 

студентки групи ОА 07.01/2

денного відділення

Приймак І.А.

Робота здана:

Робота перевірена:

Оцінка:

 

Викладач:

Цвєткова Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2011