Положення про бухгалтерську службу підприємства
17

Список використаної літератури

 

  1. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2002. — 266 с.
  2. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.
  3. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 187 с.
  4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.
  5. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — 2 вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 525 с.