Якісний та кількісний (на прикладі ЗАТ ФФ "Дарниця") аналіз ризику в інноваційній діяльності підприємства
2

ЗМІСТ

 

Вступ......................................................................4

1.Якісний аналіз ризику..................................................6

1.1.Сутність та види ризиків в інноваційній діяльності підприємства....6

1.2.Фактори впливу на ризик..........................................11

1.3.Способи зниження або компенсації ризиків........................15

2.Кількісний аналіз ризику..............................................19

2.1.Сутність та види методів кількісного аналізу.......................19

2.2.Обґрунтування вибору конкретного методу для кількісної оцінки ризиків ЗАТ ФФ «Дарниця»              28

2.3.Практичне застосування обраного методу для кількісної оцінки ризиків.              34

3.Розрахункова частина.................................................36

3.1.Вимірювання ризику (імовірнісний підхід).........................36

3.2.Статистичний метод кількісного аналізу ринку.....................37

3.3.Кількісний аналіз ризику методом оцінки доцільності витрат (оцінки фінансової стійкості)              40

3.4.Аналіз відносних ризиків..........................................42

3.5.Аналітичний метод кількісної оцінки ризику.......................45

3.6.Метод аналізу чутливості проекту (метод критичних значень)......48

3.7.Методи, які використовують «дерево рішень» для оцінки ризику...51

3.8.Зниження ризику шляхом об’єднання ризиків і диверсифікації портфеля інвестицій              53

3.9.Визначення вартості інформації....................................55

3.10.Страхування ризику...............................................56