Фінансова надійність банку
21

Національної рейтингової шкали» [29]. Національна рейтингова шкала передбачає надання довгострокових (більше року) і короткострокових (до року) кредитних рейтингів. Найвищим рівнем довгострокового кредитного рейтингу є uaAAA, потім ідуть uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC і uaD – дефолт. Короткострокові кредитні рейтинги включають uaK1, uaK2, uaK3, uaK4, uaK5 і uaKD [30, c. 188 – 189].

Отже, національна рейтингова шкала є літерною.

Процедура рейтингування є комплексною і передбачає наявність трьох головних елементів: суб’єкта, об’єкта та інструмента. Зрозуміло, що об’єктом в даному випадку виступають конкретні установи, або фінансові інструменти. Суб’єктами є аналітики та користувачі інформації про результати рейтингування. Рейтингова оцінка діяльності банків в Україні проводиться:

– міжнародними рейтинговими агенціями;

– Національним банком України (в том числі Центром наукових досліджень НБУ);

– незалежними приватними рейтинговими агенціями (в тому числі уповноваженими);

– медіа-оцінювачами (ЗМІ та веб-сайти).

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України визначено перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів. Це – Standard & Poorʼs, Moody's, FITCH. Багаторічний досвід роботи цих глобальний рейтингових агенцій створює високий рівень довіри з боку економічних суб’єктів до результатів оцінювання надійності банків, які вони оприлюднюють. Проведення аналізу та побудова рейтингів банків в Україні здійснюється Національним Банком України (система CAMELS), що забезпечує банківське регулювання та нагляд в країні, а також незалежними рейтинговими агенціями, в тому числі уповноваженими. Інструментами рейтингового аналізу є розроблені оцінювачами методики. Перші методики