Фінансова надійність банку
33

        38. Турило А. М. Рейтингова система оцінки фінансового стану комерційного банку / А. М. Турило, І. С. Вчерашня // Вісник КТУ. – 2011. – № 28. – С. 260 – 263.

        39. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMALS », затверджене Постановою правління НБУ від 08.05.2002 №171 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02. – Назва з екрану.

        40. Тарасевич Н. В. Види та значення комплексної оцінки фінансового стану банку / Н. В. Тарасевич // Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. – Вип. 4. – С. 361 – 365.