Автоматизовані виробничі процеси в харчовій промисловості
3

електроустановок. Примітка. Класи пожежо-тавибухо-небезпечних пилу приведені за даними.

Попередження виникнення вибухів і пожеж сприяє виконання поряд з організаційними і технологічними заходами спеціальних вимог до систем інженерного обладнання.

Виробничі приміщення оснащуються системами опалення і припливно-витяжної вентиляції. Призначення вентиляційних систем полягає не лише у створенні необхідних санітарно-гігієнічних умов, але й у запобіганні освіти вибухо-іпожежо-небезпечних концентрацій. Вибір систем опалення та вентиляції здійснюється відповідно до нормативних вимог [1] та відомчими вказівками згідно категорійності приміщень. Протипожежні вимоги до опалювально-вентиляційних систем регламентують вибір типу обладнання, порядок його розміщення з урахуванням ступеня вогнестійкості.

При виробництві цукру передбачаються наступні основні заходи, що забезпечують вибухо-і пожежна безпека. Як правило, передбачаються повітряні системи опалення відділенні сушіння цукру, пресового і колочний-пакувального, сушки і розфасовки лимонної кислоти, складу безтарного зберігання цукру. Приладові системи опалення застосовуються в приміщеннях категорій В, Г, Д; в якості опалювальних приладів на ділянках з пилевиділенням і використовуються регістри з гладких сталевих труб, що встановлюються на відстані не менше 100 мм від стін, з пристроєм в приміщеннях категорій Б і В захисних екранів з негорючих матеріалів.

Вентиляційні системи розраховуються з умов забезпечення концентрацій шкідливих речовин у робочій зоні нижче ГДК, які значно менше значень НКПРП, встановлених для цих речовин. Вибухонебезпечні концентрації можуть створюватися у повітроводах витяжних систем, сухих пиловловлювачів та бункерах уловлена пилу. Щоб уникнути цього, концентрація горючих газів, пари, пилу в видаляється системами механічної вентиляції повітрі не повинна перевищувати 50% НКПРП. У виробничих