Автоматизовані виробничі процеси в харчовій промисловості
31

Захиснi заземлення електроустановок

Для забезпечення умов безпечності людей вiд ураження електричним струмом, захисту електрообладнання i електроустановок від перенапруги у відповідності до вимог ПУЕ повиннi бути споруджені заземлюючі пристрої, до яких повиннi бути надійно підключені металевi частини електроустановок та корпуси електрообладнання, якiвнаслiдок порушення ізоляції можуть бути пiд напругою.

Заземлення електроустановок необхiдно виконувати:

а) при напрузi 500 В i вище змінного i постiйного струму в усiх випадках;

б) при напрузiзмiнного струму вище 42 В i постiйного струну вище 110 В, у примiщеннях з підвищеною небезпечнiстю, особливо небезпечних i у зовнiшнiх електроустановках ПУЕ;

в) при всiх напругах змiнного і постiйного струму у вибухонебезпечних примiщеннях.