Обгрунтування проекту зростання ефективності формування та використання кадрового потенціалу підприємства
1

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття кадрового потенціалу підприємства

1.2. Основні принципи формування кадрового потенціалу підприємства

1.3. Оцінка кадрового потенціалу підприємства

РОЗДІЛ 2.  АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКАНАЛУ «БІЗНЕС»

2.1. Загальні техніко-економічні характеристики підприємства

2.2. Склад трудового потенціалу підприємства, особливості його формування й використання

2.3. Аналіз продуктивності праці та витрат підприємства на персонал

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКАНАЛУ «БІЗНЕС»

3.1. Проектні рішення щодо зростання ефективності формування кадрового потенціалу

3.2. Заходи для підвищення використання персоналу підприємства

3.3. Оцінка очікуваних результатів від впровадження проектних рішень

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. Характеристика системи управління охороною праці на підприємстві

4.2. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці асистента режисера

4.3. Рекомендації щодо покращення умов праці та розрахунок їх економічної ефективності

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ