Радіометр РУБ01- П6, підготовка до роботи та експлуатація
3

Вступ

Радіоактивність не є новітнім (чужорідним) компонентом середовища. Сучасна потужність її антропогенних впливів змінюється в межах не тільки геологічного минулого (первинних космічних і земних випромінювань), а й сучасних природних коливань радіоактивності, пов'язаних зі структурами плит земної кори, висотою над рівнем моря, близькістю до полюсів, періодами сонячної та геологічної активності. Введення новітніх за своїми хімічними властивостями і спектром випромінювання радіонуклідів у склад середовища змінює формування співвідношення (баланс) поглинання радіації та її спектрів у всіх ланках екосистем, - від молекулярних до геопланетарних. Радіонукліди вибірково накопичуються в активних ланках екосистем в нехарактерних для сталих протягом мільйонів років кількостях. Такий перерозподіл спектра і ефектів радіаційних впливів при різких розбіжностях радіочутливості взаємозалежних ланок екосистем (сапрофітної мікрофлори - найпростіших - рослинності - ссавців) може, по досягненні непередбаченої межі, привести до різких порушень екосистемного гомеостазу з подальшим зростанням патологічних реакцій, за відсутності прямого зв'язку з радіоактивністю середовища . Імовірність таких реакцій, розробка заходів їх профілактики та корекції, вимагають знань характеру поведінки радіонуклідів ядерно-енергетичного походження в середовищі.