Електронні пристрої
35

Інтенсивність відмов пристрою визначається за формулою (17)         

 

             (17)          

               

Середній час безвідмовної роботи визначається за формулою (18)

 

                      Тсер н.у. = 1 /λ = 1/ (6,6×10-7 )= 1515151 год                           (18)

 

Імовірність відмови пристрою на протязі часу наробітки ti визначається за формулою (19)

                                       Qc(t) ≈ 1-exp [-λ ×ti] ×100%                                (19)

                Qc н.у.(5×105) =1- exp [- 6,6×10-7×5×105] ×100%=28%

                 Qc н.у.(1×106) =1- exp [-6,6×10-7×1×106] ×100% = 48%

                 Qc н.у.(1,5×106) = 1-exp [6,6×10-7 ×1,5×106] ×100% = 63%

Графік ймовірності відмови приведений на рисунку 12.

Рисунок 12 - Графік ймовірності відмови пристрою

Після 500 тисяч годин безперервної роботи ймовірність відмови складатиме 63%