Електронні пристрої
39

Збірка компонентів на друкованій платі складається з подачі їх до місця установки, орієнтації виводів щодо монтажних отворів або контактних майданчиків, сполучення зі складальними елементами і фіксації в необхідному положенні. Всі ці операції  в одиничному або дрібносерійному виробництві можуть виконуватися вручну. Істотною перевагою ручної збірки є можливість постійного візуального контролю, що дозволяє використовувати відносно великі допуски на розміри виводів, контактних майданчиків  і монтажних отворів, робить можливим виявлення дефектів друкованої плати і компонентів. На ручну збірку компоненти подаються підготовленими з лудженими, формованими і обрізаними виводами, укладеними по номіналах в технологічні касети або магазини. Складальник встановлює необхідний елемент  на місце, обумовлене конструкцією друкованої плати. Касети і магазини елементів розташовуються навколо місця складальника на зручній для нього відстані.

Отримання контакту з’єднань виводів начіпного елементу з друкованим монтажем здійснюється паянням.

Залежно від типу виробництва пайка виконується індивідуально за допомогою нагрітого паяльника або груповими методами. Продуктивність групового паяння в N раз вища за індивідуальну  (де N – кількість начіпних елементів). Кількість начіпних елементів на продуктивність паяння не впливає у відмінності від індивідуальної, в наслідок  чого  знижується вартість паяння на кожен контакт. Зараз групові методи паяння застосовуються навіть в дрібносерійному виробництві, оскільки є високотехнологічними і істотно скорочують час виготовлення пристроїв і вартість.

Режимами паяння є температура, яка для найбільш поширеного припою ПОС-61 складає 280°С, і час паяння 1…3 секунди. Знижена температура приводить до недостатньої текучості припою, поганому змочуванню і т.д. Завищена температура викликає обвуглювання флюсу, вигорання компонентів припою, ерозію матеріалу паяльного жала.