Право на свободу та особисту недоторканність
1

ЗМІСТ

Вступ

  1. Поняття, значення та нормативний зміст забезпечення права на свободу та особисту недоторканість як загальна засада кримінального провадження………………………………………………………………….5
  2. Місце забезпечення права на свободу та особисту недоторканість в системі загальних засад кримінального провадження …………………..9
  3. Гарантії права людини на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження………12
  4. Роль практики Європейського Суду з прав людини в забезпеченні права на свободу та особисту недоторканність при здійсненні кримінального провадження…………………………………………………………………21

Висновки

Список використаної літератури