Емотивність сучасної англомовної пісенної лірики. Лінгвокогнітивний аналіз
23

До того ж нам вдалося з'ясувати, що не дивлячись на схожі контексти, концепти можуть вживатися в різних концептосферах: в концептосфері «Людське буття, внутрішній світ людини» ми спостерігаємо таке значення: «What have we done to the world Look what we've done » (The Earth Song).

Ми розглядаємо цей концепт, як саму планету або як оточуючу нас дійсність, але існує ще одна інтерпретація даного концепту: «world» може бути розцінений як людська спільнота, те, що ми зробили не з природою або земною кулею, а з самими собою. Відповідно, один і той же концепт в одному і тому ж контексті може належати до абсолютно різних концептосфер і мати різний зміст.

Уся справа в тому, як показало наше дослідження, що концепт має «шаровану» будову, де різні шари є результатом, «осадом» культурного життя.

Говорячи про понятійну складову концепту «світ» у творчості М. Джексона, необхідно зауважити, що лексичне значення слова і його концептуальне значення дуже схожі, всі прилеглі до концепту концептосфери тісно пов'язані з його словниковими значеннями.

 

2.3. Лінгвокультурний типаж "Hollywood Star" та способи емотивного вираження

 

Лінгвокультурний типаж (ЛКТ) являє собою впізнаваний образ представника будь-якої культури, збірний на основі соціокультурних критеріїв, а також певних специфічних характеристик вербальної та невербальної поведінки.

Слід зазначити, що за своєю когнітивною суттю лінгвокультурний типаж можна вважати різновидом концепту, так як він локалізується у свідомості як складне багаторівневе ментальне утворення.

Слідом за В. А. Масловою ми пропонуємо розглядати поняття «ментальність» не як філософську, наукову або естетичну системи, а той рівень суспільної свідомості, на якому думка не