Емотивність сучасної англомовної пісенної лірики. Лінгвокогнітивний аналіз
3

         виділити особливості дискурсу сучасної англомовної пісенної лірики;

         проаналізувати творчість Майкла Джексона;

         дослідити концепт «світ» у творчості Майкла Джексона;

         виокремити лінгвокультурний типаж "hollywood star" та способи емотивного вираження.

Матеріалом дослідження є пісенна творчість Майкла Джексона.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичний та практичний розділи), висновків та списку використаних джерел.