Міфологічна складова у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер»: лінгвокогнітивний аспект
19

забезпечує організацію єдиного текстового простору, що розуміється як єдність різного виду вербальних текстів, що мають єдиний когнітивний концептуальний стандарт жанру «аномальний художній світ», розроблений С. Н. Плотніковою [21, c. 190].

Основою єдиного світу фентезі є те, що автори спираються на міфи, легенди, епос, елементи культури певного народу. Так, Дж. Роулінг широко використовує елементи греко-римської культури та міфології, а імена персонажів циклу романів «Гаррі Поттер» сягають римського та латинського коріння. Зустрічаються також відсилання до скандинавської та кельтської міфологій.  При цьому ж персонажі, що володіють такими іменами та прізвищами є також носіями рис, властивих етимології або ж історичним чи міфологічним носіям цих імен. За допомогою власних назв автор намагається не тільки назвати конкретний предмет, але і дати певну інформацію про цей предмет або зв'язати з назвою якусь додаткову інформацію, а також висловити почуття, пов'язані з об'єктом, оцінити його [26, c. 233]. Імена не тільки дають характеристику своїм носіям, але і вказують за допомогою своєї внутрішньої форми та мотивації на їх звички і захоплення, на їхню діяльність.

В цілому антропоніми можна класифікувати на декілька підгруп: оказіональні, що викликають лінгвістичні асоціації та алюзивні, що викликають екстралінгвістичні асоціації. Реалізація алюзій пред'являє завищені вимоги до обізнаності, ерудиції та культури читача. Алюзії підсилюють естетичний вплив художнього твору на читача [28, c. 237]. Цей вплив заснований на інтенсивних асоціативних зв'язках, які об'єднують текст з реальністю, не пов'язаною з мовою. За допомогою метафоричних власних імен текст певним чином прив'язується до людей і подій різних епох, культур, а також до інших літературних текстів. Причина цього полягає у великій різноманітності метафоричних імен та прізвищ. Вони складаються з імен історичних осіб, міфологічних персонажів, літературних героїв, дають відсилання до історичних подій тощо.