Міфологічна складова у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер»: лінгвокогнітивний аспект
3

й у цілому особливостей культури та традицій англійського народу у лінгвокогнітивному руслі. 

Мета даної курсової роботи полягає у виявленні особливостей лінгвокогнітивного аспекту дослідження міфологічної складової у творі

Дж. Роулінг «Гаррі Поттер».

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання курсової роботи:

1)    розглянути історію створення роману та його жанрові особливості;

2)    визначити поняття міфологеми у філософських та лінгвістичних студіях;

3)    проаналізувати особливості лінгвокогнітивних досліджень у сучасній лінгвістичній парадигмі наукових знань;

4)    здійснити лінгвокогнітивний аналіз міфологічної складової у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер».

Об’єктом даного дослідження є міфологічна складова у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер».

Предмет дослідження – міфологічна складова у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер» у лінгвокогнітивному аспекті.

У відповідності з поставленими метою та завданнями використовувалися різні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, вивчення особливостей твору, вибірка матеріалу для дослідження,, аналіз та синтез, порівняння, узагальнення.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів (теоретичний та практичний розділи), висновків та списку використаних джерел.