Прокаріотичний та еукаріотичний типи будови мікроорганізмів
11

    2.1.4. Підмембранний комплекс

Підмембранний комплекс представлений мікронитками й мікротрубочками, які розміщені в периферичній частині клітини і є частиною цитоскелета. Структури цього комплексу мають здатність взаємно переміщуватись, що спричинює переміщення плазмолеми, частин клітини й клітини. Підмембранний комплекс бере також участь у рецепції й трансмембранному транспорті.

2.2. Органели

    2.2.1. Немембранні органели

        2.2.1.1. Клітинний центр

Клітинний центр - немембранна органела, характерна для більшості еукаріот. Клітинний центр завжди знаходиться в навколоядерній зоні, є геометричним центром клітини.

Клітинний центр складається з двох гранул - центріолей і мікротрубочок, що відходять від нього. Центріолі беруть участь у формуванні веретена поділу. При цьому вони розходяться до полюсів клітини і між ними натягуються нитки з мікротрубочок.

Після поділу материнської клітини в кожну з дочірніх потрапляє по одній центріолі. В період між двома поділами клітини ці структури подвоюються.

Функції клітинного центру ще остаточно не з'ясовані. Однак є підстави вважати, що він бере участь у формуванні мікротрубочок цитоплазми (тобто є головним організатором цитоскелета), веретена поділу клітини, джгутиків і війок.

        2.2.1.2. Рибосоми

Рибосоми - невеликі сферичні тільця, які лежать вільно або на мембранах ендоплазматичної сітки. До складу рибосом входить білок, рибосомальна РНК, магній. Ці органели клітини здійснюють біосинтез білків, властивих певному організмові.