Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1918 – 1923 рр.)
71
 1. Галицька-Дідух Т. В. Дипломатична боротьба навколо проблеми українського представництва на мирній конференції в Ризі (вересень 1920 – березень 1921 рр.) [Текст] / Т. В. Галицька-Дідух // УІЖ. – 2001. – № 6. – С. 100–109.
 2. Галицька-Дідух Т. В. Радянська Росія в політиці урядів УНР і ЗУНР (1919–1920 рр.) [Текст] / Т. В. Галицька-Дідух // Галичина. Науковий і культурно–просвітній краєзнавчий часопис. – 2001. – № 5–6. – С. 234–239.
 3. Геник М. А. Зрада ради Амбасадорів [Текст] / М. А. Геник. – Літопис Червоної калини. – 1993. – № 1–2. – С. 10–12.
 4. Городня Н. Д.  Їм потрібні були сильні союзники: Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 р. [Текст] / Н. Д. Городня // Політика і час. – 1995. – № 11.– С. 75–80.
 5. Дацків І. Б. Проблеми взаємовідносин УНР і ЗУНР [Текст] / І. Б. Дацків. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 299с.
 6. Дорошенко Д. І. З історії української політичної думки за часів світової війни [Текст]  / Д. І. Дорошенко. – Прага: [Б. в.], 1936. – 99 с.
 7. Дорошенко Д. І. Історія України 1917-1920 рр. Т.1: Доба Центральної Ради [Текст] / Д. І. Дорошенко.  –  Нью-Йорк: «Булава», 1954 – 460 с.
 8. Дергачов О. П. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політичний аналіз [Текст] / О. П. Дергачов. – К.: Політична думка, 1996. –  182 с.
 9. Жуковський А. І. Нарис історії України. [Текст]  / А. І. Жуковський, О. М. Субтельний. – Львів: Наук. тов. ім. Т. Шевченка, 1991. – 284 с.
 10. Калакура Я. С. Новітня історіографія Злуки УНР і ЗУНР // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80 річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) [Текст]  / Я. С. Калакура, А. П. Панчук. – К.: [б.в.],  1999. – 241 с.
 11. Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) [Текст] / В. П. Капелюшний. – К.: [Б. в.], 2003. – 608 с.