Аграрне право
2

Навчальні та виховні цілі:

Надати слухачам знання про роль і місце аграрного права в загальній системі права.

Розкрити предмет, метод і принципи аграрного права, а також його систему.

Показати аграрне право як науку і учбову дисципліну. Визначити роль фіскальних органів по забезпеченню виконання чинного законодавства, що регулює суспільні відносини в агропромисловому секторі.

 

 

 

План

Вступ.

1)  Предмет та значення аграрного права;

2)  Методи регулювання в аграрному праві;

3)  Принципи аграрного права;

4)  Система аграрного права;

Висновки.

Список використаної літератури.

 

 

 

 

Приблизний розрахунок часу

Вступ - 5 хвилин.

Перше питання - 15 хвилин.

Друге питання - 20 хвилин.

Третє питання - 20 хвилин.

Четверте питання - 15 хвилин.

Висновки - 5 хвилин.