ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТОВ «Європейський Альянс»
1

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Кафедра менеджменту ЗЕД

 

 

ЗВІТ

про виконання програми виробничої практики

студента __________________________

                  (прізвище, ім’я, по батькові)

групи  ____________________________

Спеціальність______________________

Кваліфікаційний рівень______________

База практики  _____________________

__________________________________

                            (повна назва установи)

 

 

Керівник практики від бази практики

_______________________________

         (посада, прізвище, ініціали)

Керівник практики від випускної кафедри

_______________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищено

“___” __________2012 р.

________________________

Підпис

 

 

 

Київ – 2012