ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТОВ «Ярило Буд-Україна»
4

1. Вивчення характеристики підприємства

 

Товариство (як Органiзацiя орендарiв Житомирського обласного орендного пiдприємства («Автосервiс») керуючись концепцiєю приватизацiї державного майна Українського орендного об'єднання «Автосервiс», Концепцiї приватизацiї часток Державного майна Обласного пiдприємства «Автосервiс» та на виконання Наказу ФДМ України вiд 25.05.1993р. №10-AT, створили приватне підприємство «Ярило Буд-Україна». Процес приватизацiї повнiстю завершено в 1993р.

Підприємство включає: Головний виробничо-комерцiйний центр i сiм фiлiй, одну фiлiю на самостiйному балансi. Головний виробничо-комерцiйний центр знаходиться в м. Житомирi, проспект Миру 52 – до його складу входять 8 фiлiй.

Фiлiали підприємства дiють на пiдставi Положення.
Керiвники фiлiалiв підприємств дiють вiд iменi головного підприємства на пiдставi Довiреностей, виданих уповноваженими органами, або посадовими особами. Управлiнськi функцiї структурних пiдроздiлiв підприємства приймаються повноваженими органами управлiння, або посадовими особами у формi рiшень, наказiв, розпоряджень.

Основними видами діяльності  товариства є:

       41.20будівництво житлових і нежитлових будівель;

       45.20технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

       45.32 – роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Предметом дiяльностi підприємства є:

       організація будівництва будівель;

       надання послуг по технiчному обслуговуванню, ремонту, дiагностицi транспортних засобів;