Звіт про проходження виробничої практики у центрі зайнятості
19

України. Це забезпечує певну спадковість у правовому регулюванні трудових відносин.

У кожному випадку, вирішуючи питання про застосування тієї чи іншої союзної норми з трудового права, варто перш за все зіставити її з українським законодавством.

У своїй роботі працівник відділу кадрів також керується Конституцією України, Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, інструкціями та іншими нормативними документами Міністерства праці та соціальної політики України.

У довідково-інформаційному фонді кадрової служби обов’язково мають бути:

  •                 Кодекс законів про працю України;
  •                 Інструкція про порядок ведення трудових книжок;
  •                 Закони України „Про вищу освіту, „Про відпустки, „Про зайнятість населення, „Про оплату праці, „Про основні засади соціального захисту ветеранів та інших громадян похилого віку в Україні, „Про охорону праці, „Про пенсійне забезпечення, „Про підприємства в Україні, „Про правовий статус іноземців;
  •                 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій;
  •                 Класифікатор професій;
  •                 Довідник кваліфікаційних характеристик працівників;
  •                 перелік законів, якими дозволяється укладання трудового договору у формі контракту;
  •                 науково-практичний коментар до законодавства України про працю;
  •                 Статут, положення про підприємство, установу, організацію, товариство.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

  •                 класична форма організації кадрової служби на підприємстві -створення відділу кадрів;