Звіт про проходження виробничої практики у центрі зайнятості
25
  •                 процедура видання наказів з особового складу подібна до процедури видання розпорядчих документів, створених в умовах одноосібного прийняття рішень, і включає такі стадії: ініціювання рішення; збір та аналіз інформації за питанням; підготовка проекту розпорядчого документу; погодження проекту документа; внесення проекту розпорядчого документа на розгляд керівництва; прийняття рішення (підписання документу); доведення розпорядчого документу до виконавців;
  •                 на великих виробничих підприємствах з великим документообігом кадрової документації використовуються уніфіковані форми наказів з особового складу;
  •                 у кадровому діловодстві виданням наказу оформлюються: прийняття на роботу, переведення, звільнення, надання відпустки, заохочення, дисциплінарні стягнення, відрядження. Відповідність оформлення цих наказів державним стандартам забезпечує юридичну силу цих документів.