Звіт про проходження виробничої практики у центрі зайнятості
37

Основним розпорядчим документом, який використовується у відділі кадрів є наказ. Порівняно з наказами з основної діяльності, складання і оформлення наказів з особового складу має певні особливості.

Розроблено структуру та створено базу даних «Кадри» в програмі MS ACCESS.

Створено БД “Кадри”. Для цього побудовано 3 таблиці:Посада, Відділ, Співробітники.

Засобами СУБД Microsoft Access 2010 створено зручний користувальницький інтерфейс. Додаток дозволяє розв'язувати всі завдання, сформульовані у відділі кадрів. Це дозволяє зробити висновок, що завдання виконано повністю.

У зв'язку з тим, що база навчальна, а не професійна, деякі дані про співробітників не були включені у базу. До них належать такі дані, як військовий обов'язок, заохочення тощо. Але розроблена в даній роботі база даних легко доповнюється за необхідності розробки професійної бази даних Кадри.

Розглянуто службу охорони праці у Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості. Тому для мінімізації таких негативних явищ в процесі трудової активності людини розробляються і закріпляються державою методологічні основи, правові бази охорони праці трудящих.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.