Звіт про проходження виробничої практики у центрі зайнятості
45

Продовження додатку В

 

кошторису видатків, належне використання виділеного у розпорядження центру майна і матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Служби та директора регіонального центру зайнятості.

Директор базового центру без доручення діє від імені центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів центру.

5. Структура та штатний розпис базового центру зайнятості затверджуються директором відповідного регіонального центру зайнятості в межах затвердженої директором регіонального центру зайнятості граничної чисельності.

Кошторис видатків базового центру зайнятості затверджується директором регіонального центру зайнятості в межах кошторису видатків регіонального центру зайнятості.

{Положення в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 697 від 03.07.2015}

 

 

Заступник директора 
Департаменту 
ринку праці та зайнятості - 
начальник відділу 
реалізації політики зайнятості

 

 

  1.                   А. Свідрак