Звіт про проходження технологічної практики у Білоцерківському міськрайонному суді
15
  1.          Розмножувальну оргтехніку.Прикладом є копіювальні машини, сканери, різографи, які значно спрощують процес розмноження документів. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу культура діловодства визначається новими інформаційними технологіями збору вихідних даних, їх накопичення, зберігання, обробки і передання за допомогою найновітніших технічних засобів.

 

 

2.3 Особливості комп’ютеризації документообігу. Електронна канцелярія Білоцерківського міськрайонного суду

 

 

Документообіг як складова діловодства, як зазначає Т.В. Кузнєцова [9, с. 38] – це рух документів в установі з моменту їх створення або отримання до завершення виконання і відправлення одержувачу, або в архів установи. В процесі руху документів необхідний обов’язковий контроль за їхнім виконанням і захист від несанкціонованого доступу.

Впровадження комп’ютерних технологій в діловодні процеси вимагає від фахівця досконалих знань не тільки в галузі автоматизації, а й в теорії і практиці менеджменту, його документаційного забезпечення. Чітко організовану технологію процесу управління, його культуру, можна подати у вигляді набору різних управлінських процедур та методів їх рішення. Так, підготовка управлінського рішення складається з процедур визначення того чи іншого підходу до його розробки (розгляду проектів виконання, оцінки альтернатив, погодження протоколу номерів) визначення способу доведення управлінського завдання (наказ, розповсюдження, вказівка, рішення), визначення способу доставки до виконавців (посильним, поштою, факсограмою чи електронною поштою). Процес організації виконання складання з процедур розподілу завдань