Звіт про проходження технологічної практики у Білоцерківському міськрайонному суді
27

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.               Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Вивчення основ охорони праці з особовим складом суду, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці проводиться структурним підрозділом суду, на який покладена ця функція керівником.               При управлінні охороною праці використовуються такі основні функції охорони праці: 

1. Опрацювання ефективної цілісної системи управління охороною праці.                2. Оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

3. Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці. 

4. Складання комплексних заходів з охорони праці і розділу «Охорона праці» колективного договору. 

5. Організація:

а) забезпечення працюючих нормативними актами з охорони праці;

б) атестація робочих місць;

в) підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці;

Голова суду займається загальним керівництвом охорони праці в Білоцерківському міськрайонному суді:

-       затверджує всі плани щодо охорони праці; 

-      разом із спеціалістом з охорони праці виконує прогнозування потреби в матеріально-технічних засобах, використання яких забезпечує досягнення встановлених нормативів з охорони праці; 

-      розробляє плани фінансування охорони праці;