Звіт про проходження технологічної практики у Білоцерківському міськрайонному суді
31

перенапруження зорового аналізатора, нервово-психічне, інформаційне та інтелектуальне перевантаження.

Отже для удосконалення служби охорони праці на підприємстві вважаю за доцільне розробити та вжити такі заходи:  

  1. Суддям Білоцерківського міськрайонного суду проводити з підлеглими та новоприйнятими працівниками первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з питань охорони праці.  
  2. Постійно проводити роз’яснювальну та виховну роботу серед працівників Білоцерківського міськрайонного суду, щодо посилення контролю за дотриманням ними правил пожежної безпеки, техніки безпеки в службових приміщеннях та місцях загального користування.
  3. Відділу кадрів встановити порядок, згідно якого працівники, які приймаються на роботу в Білоцерківський міськрайонний суд, обов’язково проходитимуть інструктаж з питань охорони праці, техніки безпеки.                4. Щоквартально проводити комплексне обстеження службових приміщень (технічний стан електрообладнання, комп’ютерної та копіювальної техніки, електромережі живлення, устаткування).  
  4. Більш чіткіше виділити працівників, відповідальних за охорону праці на всіх рівнях які б займалися безпосередньо питаннями охорони праці, веденням документації про порушення охорони праці, розробкою внутрішньої нормативної бази.  
  5. Необхідно також провести ремонти більшості приміщень Білоцерківського міськрайонного суду з використанням сучасних нешкідливих матеріалів.  
  6. Вчасно проводити заміну та ремонт обладнання, забезпечення витратними матеріалами.  
  7. Слідкувати за тим, щоб робочі місця обладнані комп’ютерами були раціонально організовані.